جوشکاری قوس-تنگستن-گازخنثی Gas Tungsten Arc Welding or TIG

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان
جوشکاری قوس-تنگستن-گازخنثی

جوشکاری تیگ

در فرآیند جوشکاری قوس-تنگستن-گازخنثی (که در بیشتر اروپا به نام جوشکاری گازخنثی-تنگستن TIG نامیده می شود، در آلمان WIG و در برخی کشورها به نام های تجاری اولیه آن-آرگون آرک، یا هلی آرک نامیده می شود)، از گرمای ایجاد شده توسط قوس در بین قطعه کار و الکترود مصرف نشدنی تنگستنی برای ذوب منطقه جوش استفاده می شود. قوس در یک گاز خنثی که نقش محافظت از حوضچه جوش و الکترود از آلودگی های اتمسفری را دارد، تشکیل می شود. این فرآیند دارای ویژگی های زیر است:

  • در یک اتمسفری که از نظر  شیمیایی خنثی است اجرا می شود.
  • چگالی انرژی قوس نسبتا بالاست.
  • فرآیند بسیار قابل کنترل است.
  • معمولا کیفیبت جوش بالاست.
  • نزخ رسوب و نرخ اتصال پایین است.

این فرآیند را می توان برای اتصال محدوده وسیعی از مواد مهندسی به کار برد. این مواد شامل فولاد زنگ نزن، آلیاژهای آلومینیوم، و فلزات فعال مثل تیتانیوم می شود. این ویژگی های فرآیند، باعث کاربرد گسترده آن در صنایع هوافضا، هسته ای، و صنایع تولید نیرو ونیز در تولید تجهیزات صنایع شیمیایی و غذایی شده است.

AWS D ANSI-AWS D14.5-97 -Specification for Welding of Presses and Press Component (PDF) خرید از کتاب فروشان

پیام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.