پایگاه جوش ایران

فرآیند جوشکاری فشاری سرد Cold Pressure Welding

فرآیند جوشکاری فشاری سرد

فشاری سرد

چنانچه فشار کافی بر سطوح تماس تمیز شده اعمال شود به گونه ای که تغییر فرم مومسان رخ دهد، لایه های سطحی ماده ناپایدار می شوند، پیوند فلزی در سرتاسر فصل مشترک شکل می گیرد و یک جوش فشاری سرد تشکیل می گردد. مشخصه های اصلی این فرآیند عبارتند از:

  • سادگی و هزینه کم تجهیزات.
  • اجتناب از آسیب حرارتی به ماده
  • برای مواد کم استحکام (نرم) بیشتر مناسب است.

فشار و تفییرفرم ممکن است توسط تکنیک های جوشکاری برشی یا کششی، جوشکاری سربه سر، فروروی، یا نورد اعمال گردد. در حالت کلی، هرجه ماده چقرمه تر باشد، ساده تر جوش داده می شود. این فرآیند برای اتصالات الکتریکی بین کنداکتورهای آلومینیومی و مسی با قطر کم، با استفاده از تکنیک های فروروی و سربه سر استفاده شده است. اتصال نوردی برای ایجاد ورق های دوفلزی مثل Cu/Al برای لوازم آشپزخانه، Al/Zn برای صفحات چاپ و فنرهای تماسی فلزات گرانبها برای کاربردهای الکتریکی استفاده شده است.

پیام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

پیام فاتح احمدیان

بسیار عالی
در پاسخ به فاتح احمدیان

پیام حسن علیقلی زفره

ممنون

پیام فاطمه قوی

میشه محدودیت جوشکاری فشاری روهم بگید