فرآیند جوشکاری فشاری سرد Cold Pressure Welding

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان
فرآیند جوشکاری فشاری سرد

فشاری سرد

چنانچه فشار کافی بر سطوح تماس تمیز شده اعمال شود به گونه ای که تغییر فرم مومسان رخ دهد، لایه های سطحی ماده ناپایدار می شوند، پیوند فلزی در سرتاسر فصل مشترک شکل می گیرد و یک جوش فشاری سرد تشکیل می گردد. مشخصه های اصلی این فرآیند عبارتند از:

  • سادگی و هزینه کم تجهیزات.
  • اجتناب از آسیب حرارتی به ماده
  • برای مواد کم استحکام (نرم) بیشتر مناسب است.

فشار و تفییرفرم ممکن است توسط تکنیک های جوشکاری برشی یا کششی، جوشکاری سربه سر، فروروی، یا نورد اعمال گردد. در حالت کلی، هرجه ماده چقرمه تر باشد، ساده تر جوش داده می شود. این فرآیند برای اتصالات الکتریکی بین کنداکتورهای آلومینیومی و مسی با قطر کم، با استفاده از تکنیک های فروروی و سربه سر استفاده شده است. اتصال نوردی برای ایجاد ورق های دوفلزی مثل Cu/Al برای لوازم آشپزخانه، Al/Zn برای صفحات چاپ و فنرهای تماسی فلزات گرانبها برای کاربردهای الکتریکی استفاده شده است.

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان

پیام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

پیام فاتح احمدیان

بسیار عالی
در پاسخ به فاتح احمدیان

پیام حسن علیقلی زفره

ممنون

پیام فاطمه قوی

میشه محدودیت جوشکاری فشاری روهم بگید