جوشكاری لب به لب قوسی القای مغناطیسی Magnetically Impelled Arc Butt Welding

AWS D ANSI-AWS D14.5-97 -Specification for Welding of Presses and Press Component (PDF) خرید از کتاب فروشان
جوشكاری لب به لب قوسی القای مغناطیسی

لب به لب قوسی القایی

در جوشکاری MIAB، قبل از اعمال فشار، از یک میدان مغناطیسی که توسط یک الکترومغناطیس ایجاد شده است، برای حرکت دادن یک قوس در سطوح اتصال استفاده می شود. اگرچه این فرآیند جوشی مشابه با جوشکاری اصطکاکی ایجاد می کند، امکان دستیابی به زمان های کوتاه تر وجود دارد و همچنین، می توان از حرکت نسبی قطعات اتصال هم اجتناب کرد. مشخصه های فرآیند عبارتند از:

  • یک فرآیند تک مرحله ای است.
  • برای اتصال سربه سر مقاطع پیچیده مناسب است.
  • زمان اتصال کوتاه تر از جوشکاری اصطکاکی است.

این فرآیند به میزان نسبتا وسیعی در صنعت اتومبیل سازی برای تولید محفظه محور و پوسته های جذب کننده شوک در قطرلوله های از 10 تا 300 میلیمتر و ضخامت های از 0.7 تا 13 میلیمتر استفاده شده است. این فرآیند همچنین برای جوشکاری خطوط لوله انتقال به ویژه برای لوله های جدار نازک و قطر کم به کار رفته است.

AWS D ANSI-AWS D14.5-97 -Specification for Welding of Presses and Press Component (PDF) خرید از کتاب فروشان

پیام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

پیام امیر

در صورت امکان نیاز به دستگاه جوش القایی دارم که بتواند صفحه با ضخامت چهردهم استیا را بدون در و برجستگی جوش دهد در صورت امکان با شماره 66753151تماس حاصل فرمایید و راهنمایی یا رایه خدمات نمایید با تشکر فدایی .