پایگاه جوش ایران

نکات اتصال در مواد بخصوص Joining for Specific Materials

نکات اتصال در مواد بخصوص

اتصالات مواد خاص

برخی نکات و تکنیک های جوشکاری حالت عمومی داشته و تقریبا برای همه موادی که باکمک فرآیند مورد نظر اتصال می یابند، کاربرد دارند. از طرفی دیگر، برای اتصال برخی مواد، نکات ویژه ای باید مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال در جوشکاری چدن، به دلیل ویژگی های خاص آن همچون تردی و شکنندگی، صرفنظر از نوع فرآیند، باید نکات ویژه ای رعایت گردند. در این بخش، این نکات به تفکیک جنس مواد مورد بررسی قرار می گیرند.

پیام امیرمحمد دارابی

با عرض سلام
خواهش می کنم که اگر مرجعی می شناسید که در مورد جوشکاری فولادهای نسوز توضیح داده است به بنده معرفی کنید.