نکات اتصال در مواد بخصوص Joining for Specific Materials

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان
نکات اتصال در مواد بخصوص

اتصالات مواد خاص

برخی نکات و تکنیک های جوشکاری حالت عمومی داشته و تقریبا برای همه موادی که باکمک فرآیند مورد نظر اتصال می یابند، کاربرد دارند. از طرفی دیگر، برای اتصال برخی مواد، نکات ویژه ای باید مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال در جوشکاری چدن، به دلیل ویژگی های خاص آن همچون تردی و شکنندگی، صرفنظر از نوع فرآیند، باید نکات ویژه ای رعایت گردند. در این بخش، این نکات به تفکیک جنس مواد مورد بررسی قرار می گیرند.
AWS D ANSI-AWS D14.5-97 -Specification for Welding of Presses and Press Component (PDF) خرید از کتاب فروشان

پیام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

پیام امیرمحمد دارابی

با عرض سلام
خواهش می کنم که اگر مرجعی می شناسید که در مورد جوشکاری فولادهای نسوز توضیح داده است به بنده معرفی کنید.